• අපි ගැන

අපි ගැන

අපේ කර්මාන්ත ශාලා ජනරජය හා ෙෂේජියෑං පළාතේ පිහිටා ඇති, මුළු ව්යවසාය වර්ගීකරණයක් ගෙන, ස්වයං අන්තර්ගත තත්ත්ව පාලනය පද්ධතිය සහ ඉහල නව නිෂ්පාදන පර්යේෂණ උපාය අපට ඉදිරිපත් කරයි. ෂැංහයි කුරේට දෘඩාංග දැනට රටවල් 35 කට වඩා වැඩි බෙදා සම්බන්ධ අලෙවි ජාලයක් ඇත. අපි ඇමරිකාව, යුරෝපය, හා ආසියාවේ රටවල් ඉහළ කීර්තිය භුක්ති. විශ්වාස කටයුතු ගුණාත්මක, නම්යශීලී සේවා ......

වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න

විශේෂාංග නිෂ්පාදන