Ynë nën-markë

Kure nën-markë ka MaxGo dhe Maxway

1. MaxGo-Hanging rrëshqitje Door Roller Series

" MaxGo " me sistemin e butë të ngushtë për të bërë rrëshqitje rrëshqitje derë pa probleme, lehtësisht të hapur dhe të afërt. Kliko për të lexuar më shumë rreth  MaxGo

 

2. Maxway-rrëshqitje Door Damper Series

"Maxway"  Pajisja mbyllja e butë kap dyert drejtimin në mënyrë që ata të mbyllë ngadalë, në heshtje dhe me zë të ulët. Kliko për të lexuar më shumë rreth  Maxway